מאמרים

חינוך נפשי

מתוך "נפש החינוך"/ אדמיאל קוסמן (שפורסם בספר "חינוך- מהות ורוח) החינוך הנפשי או הרוחני הזה הוא "נפש החינוך", או "ליבת...

המורה

המורה הינו הכלי המרכזי בחינוך. הילדים לומדים ממנו והלמידה המשמעותית ביותר שלהם איננה מהדברים שהוא מדבר עליהם אלא ממנו עצמו....

שלושת המפתחות להצלחת הפרויקט

עבודה דרך המורים (תפיסת המורה ככלי המרכזי בחינוך) המתודה- התנסות חווייתית עבודה עם היסודות המהותיים בחינוך   להלן הפירוט: עבודה...

הדרך שעברנו

כולנו יודעים שמשהו בסיסי בחינוך חסר. משהו מהותי. מתוך התסכול, הקושי, הכאב- החלטנו לעשות מעשה. חשבנו איך.. הרעיון הראשון שעלה-...

נשירה מהוראה

כל הכתוב בערך זה לקוח מתוך דו״ח מסכם בנושא: 'נשירה מהוראה בישראל: מיהו המורה נושר? וכיצד המערכת החינוכית מתמודדת עם...